วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานเปิดโครงการนำเสนอผลงานครูและนักเรียน ครั้งที่ 2

20 ก.พ. 2024
42

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานเปิดโครงการนำเสนอผลงานครูและนักเรียน ครั้งที่2 โดยมี ผศ.ดร.กิติศาอร เหล่าเหมมณี รองผู้อำนวยการฝ่าย วิจัยและบริการวิชาการ กล่าวรายงานเกี่ยวกับโครงการ ณ อาคารอเนกประสงค์(โดมโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน) กิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย 1.การนำเสนอโครงงานของนักเรียน

2.กิจกรรมตลาดนัด KUSK

3.การแสดงของนักเรียนจากชมรมต่างๆ

4.การแเสดงนาฏยศิลป์ร่วมสมัย และการขับร้องเพลง

5.การนำเสนอผลงานชมรมของนักเรียนในรูปแบบวิชาการ

กุมภาพันธ์ 15 – 16 2567

6. KUSK Art Exhibition 3rd