วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2567

กิจกรรม “คลังความดี การให้จากหัวใจ”

กิจกรรม “คลังความดี การให้จากหัวใจ” (Giving from the Heart) วันที่24 กุมภาพันธ์ 2567 มูลนิธิอุ่นรักษ์เพื่อพัฒนาเด็ก นำโดย ดร.ศรีสุดา ทรัพย์สิน ประธานมูลนิธิอุ่นรักษ์เพื่อพัฒนาเด็ก และคณะ มามอบเกียรติบัตร ให้กับ ผศ.ณัฐฐิญา จิตรฉ่ำ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ครู แลนักเรียน โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน ที่ร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม “การให้จากหัวใจ Giving from the Heart” โดยการรับบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธา ในโรงเรียน เป็นเงินทั้งสิ้น 17,024 บาท เรียนรู้การให้…เพราะการให้นั้น สุขทั้งผู้ให้และผู้รับ