วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่นำเสนอโครงงาน ปี2566

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.กิติศาอร เหล่าเหมมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่นำเสนอโครงงาน ในโครงการนำเสนอผลงานอาจารย์และนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์