วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

กิจกรรม

แสดงความยินดีกับบุคลากรในโอกาสสำเร็จการศึกษาและดำรงตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ
กิจกรรมคัดเลือก Agency ของโครงการ IEP
ผู้แทนจาก Curtin University Australia Smart เข้าเยี่ยมเยือนโรงเรียน
การประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอำนวยการสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ประชุมงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่45
พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2565
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ประจำปี 2565
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ