วันศุกร์, 1 กรกฎาคม 2565

กิจกรรม

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2565
โครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประชุมโครงการห้องเรียนยานากาวา และลงนามความร่วมมือทางการศึกษา(MOU) สอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตฯ กำแพงแสน
รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาตรวจเยี่ยมโครงการ วมว. และร่วมลงนามในบันทึกแสดงเจตนารมณ์
ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
สวทช.ลงพื้นที่ติดตามโครงการเกษตรอัจฉริยะด้วย HandySense
ประชุมผู้ปกครองโครงการ วมว.มก. ปี 2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการสอน
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานการขับเคลื่อนขจัดความยากจน