วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

ผลงานนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.จตุรภัทร สุนทรจักร ได้เหรียญทองในการแข่งขัน Asia Students Arts Festival 2023
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว.มก. รับรางวัลจากการนำเสนอโครงงาน ในกิจกรรม 12th SCiUS Forum
โครงการการพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวฐิติพร จันทร์วาววามนักกีฬา Finswimming ทีมชาติไทยคว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน micro:bit
ขอแสดงความยิดดีกับนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ Mega Sumo Auto
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิก DigiFam Awards ปีที่ 3
การแข่งขันกีฬาจานร่อนเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3
รางวัลชมเชยการประกวดจัดตู้พรรณไม้น้ำสวยงาม
มอบรางวัลการอบรมเชิงปฏิบัติการ จุดประกายนวัตกร