วันอาทิตย์, 26 มีนาคม 2566

ผลงานนักเรียน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด
เหรียญทอง Primary 3 การแข่งขันโอลิมปิกนานาชาติระดับเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันโครงการวันใสใสสำหรับวัยเยาว์
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับชาติ สวช. ปี 2565
มอบเกีรยติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับภาคกลางและตะวันออก
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้สร้างสรรค์ผลงานการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชมรมว่ายน้ำ
มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับมัธยมศึกษา
มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ การจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับความรอบรู้เรื่องสื่อดีเด่นระดับประเทศ