วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

ผลงานนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน micro:bit
ขอแสดงความยิดดีกับนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ Mega Sumo Auto
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิก DigiFam Awards ปีที่ 3
การแข่งขันกีฬาจานร่อนเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3
รางวัลชมเชยการประกวดจัดตู้พรรณไม้น้ำสวยงาม
มอบรางวัลการอบรมเชิงปฏิบัติการ จุดประกายนวัตกร
โครงงานทดสอบ PRE-ประถมศึกษาประจำปีการศึกษา 2564
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายจตุรภัทร สุนทรจักร รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษหัวข้อ โควิด-19
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ สอวน.
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเหรียญรางวัลโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)