วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ผลงานนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายจตุรภัทร สุนทรจักร รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษหัวข้อ โควิด-19
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ สอวน.
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเหรียญรางวัลโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งแรงใจเชียร์นักเรียนสาธิตเกษตรฯกพส. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ชนะเลิศอันดับสามการแข่งขันจานร่อนอัลทิเมทเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
ขอแแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2564
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ณัฏฐ์ กรธนไพโรจน์ ที่ได้รับรางวัลเด็กดีเด่น
รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดโครงการส่งเสริมสวนเกษตรอัจฉริยะในโรงเรียนยุคปกติใหม่
ขอแสดงความยินดีกับนายรัญชน์ นาคจีน ที่ได้รับรางวัล “ตั้งใจไม่เสื่อมคลาย” ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 17
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธนพร จตุรจำเริญชัย ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจาก แข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 17