วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทดลอง
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 (โควตารอบที่ 2) ปี 2567
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการตอบปัญหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์
รับสมัครนักเรียน IEP ปีการศึกษา 2567 วันที่ 5 – 26 เมษายน 2567
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2567
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2567 (รอบ 2 และกลางชั้น)
โครงการวันแห่งเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2566
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 16
บริษัท Maker Roboticsสนับสนุนอุปกรณ์ในการเรียนการสอน
ร่วมกิจกรรมโครงการนครปฐมร่วมใจช่วยลดขยะ