วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

นิทรรศการของโรงเรียนสาธิตเกษตรฯกำแพงแสน ระหว่างวันที่ 1-10 ธ.ค. 2565 ในงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 25
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่รับการจัดโครงสร้างการเรียนระดับชั้น ม.4 ปี 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินความรู้ทางวิชาการเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นม.1 ปี 2566
ประกาศงดการเรียนการสอนช่วงงานเกษตรกำแพงแสน ปี2565
การประเมินความรู้ทางวิชาการตามตัวชี้วัดสำคัญ ชั้น ป.6
ร่วมกิจกรรมกับ Bens Boat
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
แสดงความยินดีกับบุคลากรในโอกาสสำเร็จการศึกษาและดำรงตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ
การประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอำนวยการสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45
ผอ.มอบทุนสนับสนุนให้กับนักเรียนในการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับชาติ ณ ประเทศโรมาเนีย