วันอาทิตย์, 26 มีนาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับมอบตัวนักเรียน ม.4โครงการ วมว.มก. ปี 2566
ประกาศรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2566
ประกาศรับสมัครพนักงงานเงินรายได้ตำแหน่ง อาจารย์ 2 อัตรา
โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียนครั้งที่ 1
ขอแสดงความยินดีกับ นางสุนันท์ มีทรัพย์มั่น ดำรงตำแหน่ง “ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลชำนาญงาน”
พิธีเปิดเทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์
โครงการโรงเรียนปลอดภัยระดับปฐมวัย
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Summer Camp 24-28 เม.ย. 2566
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาปีการศึกษา 2566 (กลางชั้น)
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยง