วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์พิเศษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์พิเศษ
ประกาศรับสมัครอาจารย์พิเศษ 2 อัตรา ตำแหน่งอาจาราย์คหกรรมและภาษาอังกฤษ
ประกาศผลการรับสมัครพนักงานเงินรายได้ตำแหน่ง พี่เลี้ยง
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่ง พี่เลี้ยง
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ตำแหน่งพี่เลี้ยง 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครอาจารย์ชาวต่างชาติ
ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ภาษาไทย 1 อัตรา