วันศุกร์, 1 กรกฎาคม 2565

รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครอาจารย์ชาวต่างชาติ
ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ภาษาไทย 1 อัตรา
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์วิทยาศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ญี่ปุ่น
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ตำแหน่งอาจารย์ภาษาไทย 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา
ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานเงินรายได้ตำแหน่งอาจารย์ญี่ปุ่น 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานเงินรายได้ตำแหน่งอาจารย์ญี่ปุ่น