วันอาทิตย์, 26 มีนาคม 2566

รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงงานเงินรายได้ตำแหน่ง อาจารย์ 2 อัตรา
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง พี่เลี้ยง
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ 4 อัตรา
ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยง 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ 4 อัตรา
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินราย ตำแหน่งช่างเทคนิค 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ตำแหน่ง อาจารย์ 4 อัตรา
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ตำแหน่งช่างเทคนิค