วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครอาจารย์พิเศษ 2 อัตรา ตำแหน่งอาจาราย์คหกรรมและภาษาอังกฤษ
ประกาศผลการรับสมัครพนักงานเงินรายได้ตำแหน่ง พี่เลี้ยง
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่ง พี่เลี้ยง
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ตำแหน่งพี่เลี้ยง 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครอาจารย์ชาวต่างชาติ
ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ภาษาไทย 1 อัตรา
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์วิทยาศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ญี่ปุ่น
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ตำแหน่งอาจารย์ภาษาไทย 1 อัตรา