วันศุกร์, 1 มีนาคม 2567

รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์คอมพิวเตอร์
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ 6 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ภาษาไทย
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์คอมพิวเตอร์
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพี่เลี้ยง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพี่เลี้ยง
ประการศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์แนะแนว
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาไทย
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง พี่เลี้ยง