วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา
ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานเงินรายได้ตำแหน่งอาจารย์ญี่ปุ่น 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานเงินรายได้ตำแหน่งอาจารย์ญี่ปุ่น
ประกาศรับสมัครพนักงงานเงินรายได้ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาญี่ปุ่น
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ 3 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ 3 อัตรา
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ตำแหน่งอาจารย์ 5 อัตรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์อนุบาลก่อนวัยเรียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์อนุบาลก่อนวัยเรียน