วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567

รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง พี่เลี้ยง
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาไทย
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ 3 อัตรา
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์แนะแนว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์แนะแนว