วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์คอมพิวเตอร์
ประกาศรับสมัครอาจารย์พิเศษสาขาวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทดลอง
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ตำแหน่งอาจารย์ดนตรี
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทดลอง
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ตำแหน่งอาจารย์คอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานทั่วไปและเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์สังคมศึกษา