วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567

รับสมัครงาน

ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ญี่ปุ่น 1 อัตรา
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ 2 อัตรา
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์คอม 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ 2 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ 2 อัตรา
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง อาจารย์ภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ตำแหน่ง ช่างเทคนิค 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง อาจารย์ 2 อัตรา
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ตำแหน่ง อาจารย์ 2 อัตรา
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยง