วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการผู้บริหารพบบุคลากร
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในโครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน
โครงการศิษย์ – ลูก ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2566 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีฯ
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ โครงการ IEP ระดับชั้น ป.1 และ ม.4 ปี 2566
มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2566 แด่ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ตำแหน่ง อาจารย์ 4 อัตรา
กีฬาสี ปี 2565
พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ปี 2565 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์