วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยและประถมศึกษาปีที่ 1-3 (Online)
ประกาศขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์(Online) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
แจ้งปรับระบบจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564
เรื่องแจ้งการใช้สมุดในช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรูปแบบการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทดลอง
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศแจ้งกลุ่มไลน์ห้องเรียน ปีการศึกษา 2564
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาปีการศึกษา 2564 (กลางชั้น)
ประชุมเตรียมการเปิดสถานศึกษา ณ ม.เกษตรฯกำแพงแสน