วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์เอกพันธ์ สุทธิอุทธรณ์ ได้รับตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ
ปลูกข้าวโพดหวาน ณ แปลงเกษตร
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ปีการศึกษา 2566
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล” สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ณัฐฐิญา จิตรฉ่ำ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนชิงชนะเลิศระดับประเทศจำนวน 8 ภูมิภาค ในโครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน
กำหนดการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน ปีการศึกษา 2566
ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ตำแหน่งช่างเทคนิค