วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนป.1, ป.1(IEP)และม.1(IEP) ปี 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์คอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกอบการร้านค้าฯ ประจำปี 2564
ประกาศรับสมัครอาจารย์พิเศษสาขาวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
กำหนดการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนโครงการ วมว.มก. ปี 2564 วันที่ 21 พ.ค. 2564
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักเรียนโครงการ วมว.มก. ปี 2564 วันที่ 21 พ.ค. 2564
โครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนโครงการ วมว.มก.เรื่อง จิตวิทยากับวัยรุ่น วันที่ 20 พ.ค. 2564
ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทดลอง
ประชาสัมพันธ์การคืนค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2563
ยินดีกับ น.ส.ชลทิชา ปั้นศรีนวล ได้รับตำแหน่ง ชำนาญการ