วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสมาชิกสหกรณ์ชั้น ม.6ขอถอนหุ้นได้ตั้งแต่ 1 มี.ค. 2565
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 (รอบกลางชั้น)
ประกาศเบิกค่าอุปกรณ์การเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. – 30 เม.ย. 2565
ขอแแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2564
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ 3 อัตรา
ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปี 2564 ระหว่างวันที่ 14-18 มี.ค. 2565
ประกาศการจัดการเรียนการสอนหน่วยพัฒนาเด็กเล็กและโครงการ วมว.
ประชุมพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
กำหนดการสอบปลายภาค ชั้นป. 6 และ ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 7 – 11 มีนาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ 3 อัตรา