วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
แสดงความยินดีกับบุคลากรในโอกาสสำเร็จการศึกษาและดำรงตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ
การประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอำนวยการสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45
ผอ.มอบทุนสนับสนุนให้กับนักเรียนในการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับชาติ ณ ประเทศโรมาเนีย
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์พิเศษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์พิเศษ
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565
กำหนดการสอบปลายภาคและระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1 สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
ประกาศรับสมัครอาจารย์พิเศษ 2 อัตรา ตำแหน่งอาจาราย์คหกรรมและภาษาอังกฤษ