วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมจุดประทีปออนไลน์น้อมถวายเป็นพุทธบูชา
ประกาศการแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564
ประกาศการแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศ เลื่อนกำหนดการคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ประกาศการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๒
ประกาศผลสอบรอบแรกของโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศการแจ้งเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้น ม.3
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ทศพล บุญธรรม รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักแนะแนวผู้อุทิศตน
ประกาศหยุดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ (เพิ่มเติม)
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2563 ตามกำหนดการไม่เปลี่ยนแปลง