วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศหยุดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ (เพิ่มเติม)
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2563 ตามกำหนดการไม่เปลี่ยนแปลง
ประกาศงดการเรียนการสอนวันที่ 21-25 ธ.ค. 2563 เนื่องจากสถานการณ์โคโรนาไวรัส
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียน มาตราการป้องกันโคโรนา 2019 (COVID 19)
ยอเลิกโครงการศิษย์ลูก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
กำหนดการการแข่ง KU-EDs Cover Dance Contest 2020 ครั้งที่ 2
ต้อนรับ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมศนย์วิจัย นวัตกรรมการศึกษา
บริษัท วัสดุภัณฑ์ธุรกิจ จำกัด มอบทุนการศึกษา ให้นักเรียน 14 ทุน
ประกาศผลการคัดเลือกKU-EDs Cover Dance Contest 2020 ครั้งที่ 2
ขอแสดงความยินดีกับด.ช.นัฏฐ์ กรธนไพโรจน์ ได้รับการประเมินคัดเลือกลำดับที่ 1 รางวัลพระราชทานระดับจังหวัด