วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

ฝ่ายกิจการพิเศษ

ลำดับงานคณะกรรมการ
1คณะกรรมการฝ่ายกิจการพิเศษคลิก
2งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคลิก
3งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์คลิก
4งานรักษาความปลอดภัยคลิก
5งานธนาคารโรงเรียนคลิก
6งานนักศึกษาวิชาทหารคลิก