วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

ตารางสอน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ลำดับรายการดาวน์โหลด
1ภาษาไทยคลิก
2คณิตศาสตร์คลิก
3วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคลิก
4สังคมศืกษา ศาสนาและวัฒนธรรมคลิก
5สุขศึกษาและพลศึกษาคลิก
6ศิลปะคลิก
7การงานอาชีพคลิก
8ภาษาต่างประเทศคลิก
9แนะแนวคลิก