กิจกรรมอำลานักเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รร.สาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน จัดกิจกรรมอำลานักเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สานิตย์ รัศมี ผู้อำนวยการฯ มอบของที่ระลึกให้กับนิสิตและอาจารย์พี่เลี้ยง