มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2021 Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C 2021) ในวันที่ 1-3 กันยายน 2564 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพ และระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอสิกส์  รายละเอียดเพิ่มเติม https://ri2c.org/  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 0 2555 2000-24 ต่อ 1512-1514 โทรสาร 0 2556 1306