กิจกรรมเก็บเกี่ยววันพ่อ ประจำปี 2564

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564รศ.ดร.วินัย พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผศ.สานิตย์ รัศมี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ เกษตรกำแพงแสน และผู้บริหาร บุคลากร นิสิตและนักเรียน ร่วมพิธี”เก็บเกี่ยววันพ่อ ประจำปี 2564″ โดยมี รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในพิธีณ บริเวณทุ่งนาไพร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน