วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

16 ก.พ. 2022
201

โครงการบ้านสานสัมพันธ์โรงเรียน วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565ขอขอบคุณผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา รร.สาธิตฯ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้จัดการโครงการ วมว.มก. ที่ได้เข้าร่วมการเสวนากับผู้ปกครองนร.ม.4 โครงการ วมว.มก. ในรูปแบบออนไลน์