วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

โครงการภาษาศาสนาและวัฒนธรรม และโครงการเรียนรู้วิถีไทย

16 ก.พ. 2022
363

วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 นักเรียนโครงการ วมว.มก. ม.6 🚀 ได้เข้าร่วมโครงการภาษาศาสนาและวัฒนธรรม และโครงการเรียนรู้วิถีไทย ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ เดินทางไป ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย วัดพระบรมธาตุเมืองเชลียง ทุ่งทะเลหลวง จังหวัดสุโขทัย เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ดำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีและจิตสำนึกในความเป็นไทยวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ เดินทางไป ณ อุทยานประวัติศาสตร์ วัดศรีชุม พระพุทธชินราช เพื่อให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยที่เกิดจากการเรียนรู้อดีตผ่านแหล่ง วัฒนธรรมต่างๆ