วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. ปี2565

1. รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกhttps://drive.google.com/…/1Ljyt3mb8GeZ6bwYRjq0…/view…

2. ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3” ประจำปีการศึกษา 2565 รอบแรกhttps://drive.google.com/…/1Hh1cS1iOSveR…/view….

3. การชำระค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกรอบสอง 700 บาท ต้องชำระผ่านธนาคารระหว่างวันที่ 2 – 9 มีนาคม 2565 เท่านั้นhttps://drive.google.com/…/1NrZs2-gUvcPPxJJJ8…/view…

4. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกรอบสอง (กรณีนักเรียนมีฐานะยากจน)https://drive.google.com/…/1W4xQaiqHLpWH…/view…