วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

การสอบคัดเลือกรอบสอง ปีการศึกษา 2565 โครงการ วมว.

14 มี.ค. 2022
394

การสอบคัดเลือกรอบสอง ปีการศึกษา 2565 โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 ณ อาคารมัธยมศึกษา (ใหม่) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา