วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

นร.วมว.มก. ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้แทนศูนย์เข้าแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิมพ์มาดา บุญเรืองยศศิริ นักเรียนโครงการ วมว. มก. รุ่นที่ 9

ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้แทนศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก มหาวิทยาลัยศิลปากร

เข้าแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (Thailand Geography Olympiad : TGeO)