วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

โครงการบ้านสานสัมพันธ์โรงเรียน ระดับชั้น ม.4 (วมว.)

15 พ.ย. 2020
681

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563รศ.ดร.วินัย พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการบ้านสานสัมพันธ์โรงเรียน ระดับชั้น ม.4 (วมว.) ซึ่งเป็นการพบปะพูดคุยสานสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและโรงเรียนโดยมีผู้บริหารโครงการผศ.ณชพงศ์ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ผศ.ดร.วีรนุช แก้ววิเศษ ผู้จัดการโครงการ วมว.ผศ.ภูมิพัฒน์ ธนัชญาอิศม์เดช รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมกล่าวต้อนรับทักทายผู้ปกครองทั้งนี้ ท่านคณบดีได้กล่าวในหัวข้อ การดูแลนักเรียนในบทบาทของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ณ ห้องประชุม อาคารหอพักนักเรียนโครงการ