สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2561-1986
———————————————————————–
Kasetsart University Research and Development Institute
Suwan Vajokkasikij Building, 50 Ngam Wong Wan Rd,
Lat Yao Chatuchak, Bangkok 10900

http://www3.rdi.ku.ac.th/

By admin