Month: July 2023

ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการทำวิจัย ปี 2567

งานวิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการทำวิจัย สำหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยบุคลากรที่สนใจสามารถศึกษาข้อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนการทำวิจัยและยื่นเสนอโครงการวิจัย ตามแบบฟอร์ม (วิจัย 01) ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ส.ค.66 👉link เอกสารที่เกี่ยวข้อง http://kus.kps.ku.ac.th/research/index.php/download/