บรรยายพิเศษโดย ดร.อัณณ์ณิชา โตกิจกล้าธวัฒน์ ผอ.กองมาตรฐานการวิจัยและสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ วช. ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. ผ่านโปรแกรมซูม (Zoom Video Communication)
​💟 สงวนสิทธิ์เฉพาะอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ม.เกษตรศาสตร์

​♦️ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ได้ที่ https://bit.ly/3oOipVQ (ภายในวันที่ 19 มิ.ย. 66)
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=80943

By admin