Month: June 2023

บรรยายพิเศษโดยผอ.กองมาตรฐานการวิจัย

บรรยายพิเศษโดย ดร.อัณณ์ณิชา โตกิจกล้าธวัฒน์ ผอ.กองมาตรฐานการวิจัยและสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ วช. ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. ผ่านโปรแกรมซูม (Zoom Video Communication)​💟 สงวนสิทธิ์เฉพาะอาจารย์ นักวิจัย…

การชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567

การชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567 และการแถลงผลสำเร็จจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม (NRCT Open House 2023) ระหว่างวันที่ 19-27 มิถุนายน 2566 สนใจเข้ารับฟังสามารถคลิกลงทะเบียนและดูกำหนดการได้จากลิงค์ดังแนบนี้ค่ะhttps://nrctopenhouse.jupinnothai.net