วันศุกร์, 1 กรกฎาคม 2565

ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จุดประกาย นวัตกร”

งานนวัตกรรมการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จุดประกาย นวัตกร” ในโครงการนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ วันเสาร์ที่ 11 และ วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-16.00 น. อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจานวนจากัด 50 คน วิทยากรรับเชิญจาก Nia Academy หรือสามารถติดต่อสอบถาม อ.กมลชนก หรือ อ.สุกัญญ