วันอาทิตย์, 26 มีนาคม 2566

โครงการเชิดชูเกียรตินักเรียนประจำปีการศึกษา2564

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม2565 โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน จัดโครงการเชิดชูเกียรตินักเรียนประจำปีการศึกษา2564 โดย รศ.ดร.วินัย พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนเป็นประธานเปิดโครงการเชิดชูเกียรตินักเรียน เพื่อมอบเหรียญทองและเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ปีการศึกษา 2564