วันอังคาร, 7 กุมภาพันธ์ 2566

ขอแสดงความยิดดีกับนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ Mega Sumo Auto

ขอแสดงความยิดดีกับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งหุ่น maker robotics challenge 2022 รายการ Mega Sumo Auto และได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และได้ไปแข่งต่อในระดับชาติที่ประเทศโรมาเนียในเดือน พ.ย.2565 ได้แก่

นายชยานันต์ สุวรรณรักษ์กูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .4/1
นายณัฐศิษฏ์ ฉิมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .4/1
นายภูมิพัฒน์ ดีทโชค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .4/1