วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ฉบับที่ 2
ตารางสอบกลางภาคโครงการ วมว. ภาคเรียนที่ 2 ปี2563 (สอบออนไลน์)
ประกาศหยุดเรียนตั้งแต่วันที่ 2-11 ก.พ. 2564
ประกาศเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เรื่อง การเปิดเรียนในวันที่ 1 ก.พ. 2564
นักเรียนที่ประสงค์เข้ารับการทดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ยืนยันการเข้าสอบ ปี 2563
ประกาศ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในวันที่ 1 ก.พ. 2564
แจ้งเลื่อนการสอบ PRE ประถมศึกษา ประจำปี 2563
แบบสำรวจที่อยู่อาศัยและการปฏิบัติตนของนักเรียนในช่วงการระบาดของโรค covid-19
ประกาศเลื่อนการสอบรอบสองสำหรับการคัดเลือกนักเรียน เข้าเป็นนักเรียนชั้นม.4 โครงการ วมว. ปี2564
ขอเชิญร่วมจุดประทีปออนไลน์น้อมถวายเป็นพุทธบูชา