วันเสาร์, 3 มิถุนายน 2566

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

ที่อยู่ เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140. 

เบอร์โทร 034-351396

โทรสาร 034-351909

อีเมล์ kuskps@ku.ac.th