วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

บริษัท วัสดุภัณฑ์ธุรกิจ จำกัด มอบทุนการศึกษา ให้นักเรียน 14 ทุน

วันที่1ธันวาคม 2563 ผศ.ณชพงศ์ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน เป็นองค์กรธุรกิจที่ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงมุ่งเน้นการดำเนินโครงการและสนับสนุนกิจกรรม บริษัท วัสดุภัณฑ์ธุรกิจ จำกัด เล็งเห็นความสำคัญในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน จึงดำเนินการมอบทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน ซึ่งมีความประพฤติดี โดยการมอบทุนการศึกษากับนักเรียน 14 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท