วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

ต้อนรับ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมศนย์วิจัย นวัตกรรมการศึกษา

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ นำโดยรศ.ดร.วินัย พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน ให้การต้อนรับ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเยี่ยมชมศนย์วิจัย นวัตกรรมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู (ศวนค.) และเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ระดับการศึกษาปฐมวัย