วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

ยอเลิกโครงการศิษย์ลูก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ประกาศตามที่โรงเรียนจะมีการจัดโครงการศิษย์ลูก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2563 นั้น ทางโรงเรียนขอยกเลิกโครงการศิษย์ลูก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากตามที่ ศบค. แถลงพบผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัดสมุทรสาครและขอความร่วมมืองดเดินทางเข้าออกในพื้นที่เสี่ยง เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดให้กับนักเรียนของทางโรงเรียน จึงเรียนมาเพื่อทราบ