วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

โครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

28 มิ.ย. 2022
51

วันที่26 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.วสันต์ เดือนแจ้ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น ดำเนินการโดย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ DEPA ณ ห้องศูนย์นวัตกรรมโค้ดดิ้ง อาคารมัธยมศึกษา