วันเสาร์, 3 มิถุนายน 2566

โครงการเวทีวิจัย

27 ก.ค. 2022
153

โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน ได้จัดโครงการเวทีวิจัย ในวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมี ผศ.ดร กิติศาอร เหล่าเหมมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน เป็นประธานเปิดโครการ ณ อาคารสมาคมผู้ปกครองและครู