วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

โครงการเวทีวิจัย

27 ก.ค. 2022
21

โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน ได้จัดโครงการเวทีวิจัย ในวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมี ผศ.ดร กิติศาอร เหล่าเหมมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน เป็นประธานเปิดโครการ ณ อาคารสมาคมผู้ปกครองและครู