วันอาทิตย์, 26 มีนาคม 2566

พิธีปลูกข้าววันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดพิธีปลูกข้าววันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานเปิดพิธีปลูกข้าวและต้นไม้ในวันเเม่ปีนี้ อีกทั้งได้รับเกียรติจาก คุณแม่ศรีนวล ขำอาจ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปการแสดง (ศิลปะพื้นบ้าน-ลำตัด) ประจำปีพุทธศักราช 2562 ทำพิธีกรรมทําขวัญข้าว เพื่อขอบคุณพระแม่โพสพที่ดูแลให้ความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนนา ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมพิธีปลูกข้าว ณ ทุ่งนาไพร (หลังสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลง) ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง