วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

คณะผู้บริหารเยี่ยมอาการป่วย และมอบเงินช่วยเหลือให้กับนักเรียนชั้น ม.5

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นำโดย รศ.ดร.วินัย พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผศ.สานิตย์ รัศมี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเกษตรฯกำแพงแสน พร้อมคณะผู้บริหาร เยี่ยมอาการป่วย และมอบเงินช่วยเหลือให้กับ นายวันชัย พลเสน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ที่มีอาการป่วย ซึ่งกลับมาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน