วันเสาร์, 3 มิถุนายน 2566

ผู้แทนจาก Curtin University Australia Smart เข้าเยี่ยมเยือนโรงเรียน

18 พ.ย. 2022
171

ผู้แทนจาก Curtin University Australia Smart เข้าเยี่ยมเยือนโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องอินทนิล ผศ.สานิตย์ รัศมี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน พร้อมคณาจารย์ของโรงเรียน ร่วมกันต้อนรับ คณะผู้แทนจาก Curtin University Australia Smart ประเทศออสเตรเลีย โดยวัตถุประสงค์ของการมาเยือนโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน เพื่อเจรจาความเป็นไปได้ในการร่วมมือทางด้านวิชาการ และแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างทั้งสองสถาบัน รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนนักเรียน เนื่องจาก Curtin University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่ง Curtin จัดได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดทางด้านนี้และมีหลักสูตรที่ครอบคลุมมากที่สุดแห่งหนึ่งในออสเตรเลีย