วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

กีฬาสี ปี 2565

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน จัดงานกีฬาสีภายในโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ และการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยมี ผศ.สานิตย์ รัศมี ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหาร ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลกับนักเรียน กิจกรรมประกอบไปด้วย การแข่งขันกรีฑา , การแข่งขันชักเยอร์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่และน้อง สามารถดาวน์โหลดภาพได้จาก google drive