วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

โครงการค่ายคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1

23 มี.ค. 2023
90

โครงการค่ายคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ ยังโทน เฮ็ลปาร์ค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ได้ทำกิจกรรม “คณิตนอกสถานที่” กิจกรรม “ระดมความคิด” กิจกรรม “นันทนาการและกลุ่มสัมพันธ์”