วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

รับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทดลอง
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทดลอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์คอมพิวเตอร์
ประกาศรับสมัครอาจารย์พิเศษสาขาวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทดลอง
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ตำแหน่งอาจารย์ดนตรี
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทดลอง
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ตำแหน่งอาจารย์คอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานทั่วไปและเจ้าหน้าที่บริหารงาน