วันศุกร์, 19 เมษายน 2567
การประกาศผลสอบคัดเลือก การยืนยันสิทธิ์/สละสิทธิ์ และกำหนดการการรายงานตัว เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. มก. ปีการศึกษา 2565

นักเรียนที่ได้รับการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตัว […]

previous arrow
next arrow
Slider
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว.มก.
นร.วมว.มก. ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้แทนศูนย์เข้าแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ
ขอแแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2564
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพิมพ์มาดา ธรรมโชติที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะวิจัย ณ สวทช.
ขอแสดงความยินดีกับนนางสาวพิมพ์นิภา รัตนสิงห์ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะวิจัย ณ สวทช.