วันเสาร์, 3 มิถุนายน 2566

ผลงานนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว.มก. รับรางวัลจากการนำเสนอโครงงาน ในกิจกรรม 12th SCiUS Forum
โครงการการพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวฐิติพร จันทร์วาววามนักกีฬา Finswimming ทีมชาติไทยคว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน micro:bit
ขอแสดงความยิดดีกับนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ Mega Sumo Auto
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิก DigiFam Awards ปีที่ 3
การแข่งขันกีฬาจานร่อนเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3
รางวัลชมเชยการประกวดจัดตู้พรรณไม้น้ำสวยงาม
มอบรางวัลการอบรมเชิงปฏิบัติการ จุดประกายนวัตกร
โครงงานทดสอบ PRE-ประถมศึกษาประจำปีการศึกษา 2564